Zarządzanie nieruchomościami

FUTURE Facility Management – Twoja inwestycja w lepsze jutro.

„Powierzone nam nieruchomości, traktujemy jak własne”

Celem nadrzędnym zarządzania najmem jest opieka nad nieruchomością oraz jej rentownością.

 

Utrzymanie powierzonego mienia w odpowiedniej kondycji zapewnia stabilne przychody i ciągłość najmu.

Jesteś inwestorem, ale nie masz czasu zająć się inwestycją?

Future Facility poprowadzi za Ciebie wszystkie procesy począwszy od poszukiwania odpowiedniej nieruchomości, jej bezpieczny zakup, przygotowanie do usługi najmu, znalezienie odpowiedniego najemcy i podpisanie poprawnej umowy. 

Dbamy o płynność finansową najemcy, sporządzamy protokoły zdawczo – odbiorcze z dostawcami mediów poprzez nadzorowanie aktualnej eksploatacji w lokalu.

Usługa zarządzania najmem to także pomoc w zakresie niezbędnych prac remontowych, doposażenia mieszkania, Home Staging oraz kapitalnych remontów.

Doprowadzamy lokale mieszkalne i usługowe przy współpracy z nasza ekipą budowlano – remontową od stanu deweloperskiego „pod klucz” .

Współpraca z nami pozwala wyeliminować kosztowne błędy

Współpraca z nami pozwala wyeliminować kosztowne błędy, często popełniane przez pośpiech lub brak wiedzy o aktualnych regulacjach prawnych. Oszczędza także czas i zapewnia komfort spokoju.

Zarządzanie Wspólnotami

Istotą zarządzania wspólnotą mieszkaniowa jest zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej oraz utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym.

 

Zarządca pełni odpowiedzialna rolę i zobowiązany jest do kierowania się zasadą ochrony interesu wspólnoty. 

Oferta usług w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną obejmuje kompleksowy zakres:

 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji publicznej i samorządowej
 • obsługa bankowo – księgowa
 • rozliczenia z dostawcami mediów oraz negocjacje ich warunków
 • prowadzenie ewidencji kosztów
 • pobieranie opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji
 • obsługa funduszu remontowego 
 • przygotowanie i realizacja planu gospodarczego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wspólnoty
 • przygotowywanie i prowadzenie zebrań wspólnoty
 • konserwacja i przeglądy okresowe budynku
 • remonty i modernizacje
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji
 • nadzór nad usługami podwykonawców
 • dbanie o dobre relacje mieszkańców wspólnoty

Powierzając obowiązek zarządzania i administrowania, właściciele nieruchomości decydują o tym, czy ich codzienne życie zdominuje troska o sprawy bieżące i finanse związane z funkcjonowaniem wspólnoty czy też będą mogli „spać spokojnie”, mając świadomość, że ich nieruchomość trafiła w „dobre ręce”.

Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową Rezydencja Stary Młyn